Nota prawna

Dostawczaki.online s.c. (dalej zwany "firmą") oświadcza, że treści opublikowane na stronach niniejszego serwisu (www.dostawczaki.online) mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Osoba zainteresowana szerszymi informacjami na temat produktów i usług powinna skontaktować się z centrum telefonicznym lub siedzibą firmy.

Firma nie ma wpływu na treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone w niniejszym serwisie.

Niniejszy serwis – jego wizerunek graficzny oraz zawartość są własnością firmy Dostawczaki.online s.c., a kopiowanie go w całości lub w części wymaga uprzedniej zgody firmy.

Dostawczaki.online spółka cywilna z siedzibą w Zabrzu przy ul. Średniej 3, 41-800 Zabrze, posiadający NIP 648-27-91-999 oraz REGON 381536768.